Z życia kancelarii

Współpraca ze spółką INWATECH Kft.

Data wpisu: 25.09.2018

Kancelaria rozpoczęła współpracę z spółką INWATECH Kft. z siedzibą w Budapeszcie – wiodącym na rynku węgierskim specjalistą z zakresu technologii środowiskowych. Kancelaria rozpoczęła współpracę z spółką INWATECH Kft. z siedzibą w Budapeszcie – wiodącym na rynku węgierskim specjalistą z zakresu technologii środowiskowych.

Obrona interesów nabywców nieruchomości stanowiących dawniej majątek Funduszu Wczasów Pracowniczych

Data wpisu: 07.09.2018

Kancelaria podjęła się ochrony interesów właścicielskich nabywcy nieruchomości położonej w kurorcie nadmorskim, stanowiącej przed laty składnik majątku Funduszów Wczasów Pracowniczych, do której to nieruchomości roszczenia właścicielskie zgłosiła obecnie spółka Fundusz Wczasów Pracowniczych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie. Spółka ta roszczenia swoje wywiodła z przepisów Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o uprawnieniach doCzytaj dalej