Radca Prawny Szczecin Grzegorz Neumann

Od 1995 roku pomagam w ramach własnej kancelarii prawniczej. Posiadam przeszło 30 lat doświadczenia zawodowego.

Grzegorz Neumann - Radca Prawny Szczecin

O mnie

Karierę prawniczą zainicjowałem w 1988 roku w Sądzie Wojewódzkim w Szczecinie, gdzie odbyłem aplikację sądową a po zdaniu egzaminu sędziowskiego rozpocząłem samodzielną pracę orzekając na stanowisku asesora, a następnie sędziego Sądu Rejonowego Sądu Gospodarczego w Szczecinie.

W 1995 roku, po złożeniu rezygnacji ze stanowiska sędziowskiego, uzyskałem wpis na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie i rozpocząłem pracę we własnej kancelarii, mając na celu prawną obsługę przedsiębiorców i specjalizując się w zagadnieniach szeroko rozumianego obrotu gospodarczego.

Przez lata, na zasadach stałej współpracy moja kancelaria obsługiwała szereg dużych podmiotów gospodarczych takich, jak:

 • POLMOZBYT Szczecin spółka z o.o. w Szczecinie;
 • TRANSBUD spółka z o.o. w Szczecinie;
 • POLIMEX MOSTOSTAL S.A. w Warszawie;
 • EUROVIA Polska S.A. w Bielanach Wrocławskich;
 • COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group w Warszawie;
 • Szczecińskie Centrum Renowacyjne spółka z o.o. w Szczecinie;
 • Towarzystwo Budownictwa Społecznego PRAWOBRZEŻE spółka z o.o. w Szczecinie;
 • Przedsiębiorstwo Handlowo Transportowe KRZYSZTOF BOBRYK w Szczecinie;
 • PKS spółka z o.o. w Szczecinie;
 • Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe BOBRYK spółka jawna;
 • TRUCK CENTRUM spółka z o.o. w Szczecinie;
 • EXTRA INVEST spółka z o.o. w Szczecinie spółka komandytowa;
 • CAPITAL ESTATE spółka z o.o. w Goleniowie.

a także współpracuje z szeregiem innych, mniejszych przedsiębiorców zarówno przy rozwiązywaniu bieżących problemów prawnych o charakterze incydentalnym, czy na zasadzie stałej obsługi.

Moja kancelaria obsługiwała również szereg dużych podmiotów, które obecnie nie funkcjonują w obrocie gospodarczym, takich jak:

 • Szczecińskie Przedsiębiorstwo Budowlane PRZEMBUD spółka z o.o. w Szczecinie;
 • HUNNEBECKPOL spółka z o.o. w Szczecinie;
 • HUTA SZCZECIN spółka akcyjna w Szczecinie;

W profilu mojej kancelarii znajduje się obsługa likwidatorów i syndyków w ramach procesów likwidacyjnych i upadłościowych przedsiębiorców.

Od wielu lat świadczę także pomoc prawną dla Archidiecezji Szczecińsko Kamieńskiej i należących do niej Parafii.

Przez lata mojej pracy pomogłem uzyskać praktykę i umiejętności zawodowe szeregowi praktykantów i aplikantów, obecnie samodzielnie wykonujących zawód zarówno sędziów sądów powszechnych, jak radców prawnych czy adwokatów.

Od 2012 pełnię funkcję arbitra w Sądzie Arbitrażowym Pomorza Zachodniego w Szczecinie, jak również sędziego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie.

Pełniłem funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Funduszu Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina spółki z o.o. w Szczecinie i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego spółki z o.o. w Szczecinie. Obecnie jestem członkiem Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania spółki z o.o. w Szczecinie.

Grzegorz Neumann - Radca Prawny Szczecin

Oferta

Poprzez nabytą, wieloletnia praktykę i doświadczenie zawodowe podejmuję się rozwiązywania problemów moich Klientów na różnych rożnych płaszczyznach stosowania prawa, w tym w następujących dziedzinach:

 • Prawa budowlanego, w tym w sprawach związanych z kompleksowym rozliczaniem inwestycji budowlanych, także realizowanych na podstawie Warunków Kontraktowych Dla Budów FIDIC i rozwiązywaniem sporów stąd wynikających;
 • Problematyki prawnej odnawialnych źródeł energii;
 • Ustanawiania służebności, w tym służebności przesyłu;
 • Prawa wekslowego;
 • Prawa spółek handlowych, w tym także przekształceń kapitałowych, fuzji, podziałów spółek prawa handlowego;
 • Problematyki prawnej związanej z obrotem paliwami;
 • Prawa zamówień publicznych;
 • Prawa ubezpieczeniowego, w tym także dochodzeniu odszkodowań od sprawców szkód, w tym komunikacyjnych i medycznych, jak i od Towarzystw Ubezpieczeniowych;
 • Obsługi wspólnot mieszkaniowych;
 • Problematyki prawnej obrotu nieruchomościami;
 • Innych, szeroko rozumianych sprawach cywilnych;
 • Sporów sądowych i egzekucji należności,
 • Prawa administracyjnego.

W imieniu Klientów sporządziłem szereg skarg kasacyjnych do Sądu Najwyższego, w zdecydowanej większości przyjętych do rozpoznania.

Współpraca z Kancelarią możliwa jest na zasadach zlecenia sprawy incydentalnej lub realizowana jest w ramach stałej obsługi, w ramach której Klient zleca prowadzenie generalnej obsługi prawnej w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. Podstawowe zasady współpracy z kancelarią określane są w Ogólnych Warunkach Umów.

Grzegorz Neumann - Radca prawny Szczecin
Grzegorz Neumann - Radca prawny Szczecin
Grzegorz Neumann - Radca prawny Szczecin
Grzegorz Neumann - Radca prawny Szczecin